Történetünk

Az Oázis - ahol meghallgatnak Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálatot a Jézus Társasága

Magyarországi Rendtartománya alapította a Szociális Testvérek Társasága, a Szalvátor Nővérek, a Segítő Nővérek Kongregációja, a Jézus Szíve Társasága és világi

szakemberek támogatásával. Csatlakozott a kezdeményezéshez a Nyolc Boldogság Katolikus

Közösség és a Magyar Pálos Rendtartomány.

Az összefogás célja az volt, hogy a sokrétű társadalmi kihívás, pszichológiai szükségletek

közepette a fiatalok és a családok lelkipásztori támogatására új szervezeti forma jöjjön létre.

Hiszen mindinkább tapasztalható

  • az alapvető igény a meghallgatásra, az elfogadásra, a megértésre és a szeretetre. Ennek betöltése krízisprevenciós hatású.
  • Európában jelenleg óriási a szellemi összezavarodottság és az értékválság, mindent áthat a szekularizáció, ezért sokan keresik a kapcsolatot valamilyen spiritualitással és az Egyházzal.
  • Korunkban bizonytalan és nehéz folyamat érett személyiséggé válni, különösen azok számára, akik támogató család, élő közösségek nélkül élnek.
  • A  kezelhetetlennek tűnő helyzetekben túl kevés az elérhető pszichológai segítő hely.
  • Alig fellelhető az ingyenes lelkigondozói ellátás.
  • Fontos számunkra, hogy a szerzetesközösségek összefogásával az Egyház így is elérhetővé váljon.

 

Szolgálatunk ma is hiánypótló. Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálatnak az elmúlt 9 évben korosztály tekintetében is sikerült megőrizni az elsődleges célcsoportunk megszólítását. 2022-ben is a minket felkeresők mintegy 70%-a 45 év alatti személy, és mintegy negyede férfi.  

Az Oázis 2014. február 11-i megnyitása óta több mint 5000 személy talált meg minket közel 9000 találkozás keretében.

Egyértelműen és meredeken nő a minket felkeresők és a találkozások száma egyaránt. 

Az összes egyéni találkozás az elmúlt négy évben megduplázódott, a kliensszám 30%-os növekedést mutat ugyanezen időszakban. A hosszabb távú folyamatok igénye és így az egyéni találkozások száma jelentősen növekedett: évente mintegy félezer személy és több mint 1100 találkozás jó része ma már egyéni hosszabb folyamatok mutatója. (Frissítve: 2023.04.04.)

"A fókuszolás segítségével egy fontos és régóta hiányzó lépést tudtam tenni önmagam felé. Azóta úton vagyok, hogy végre újra otthon lehessek a saját testi valóságomban. Hálával gondolok vissza arra, hogy első tétova lépéseimet egy támogató légkörű kiscsoportban tudtam megtenni, kedves és kompetens vezetők biztonságot adó kísérésében. Tapasztalataim fényében az istenkapcsolatomat is igyekszem új alapokra helyezni, egyre inkább felfedezve a bennem élő belső gyermeket." 

Balázs - Bevezetés a fókuszolásba csoport