COVID-19

A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos felkészülési és infekciókontroll feladatai az Oázisban

 

Az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálatnak mint a JTMR támogatott intézményének a következő intézkedéseket szükséges bevezetnie a COVID-19 fertőzésekkel ill. esetleges járványokkal kapcsolatos felkészülés és infekciókontroll terén.

A korábban kiadott fenntartói utasítások továbbra is érvényben vannak, jelen eljárásrend ezeket egészíti ki ill. részletezi, az egyházi, állami, egészségügyi hatóságok rendeletei és eljárásrendjei figyelembe vételével.

  1. Adminisztratív intézkedések:

A COVID-19 fertőzések megelőzésével, ill. az esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős személy az Oázisban: Orosz Andrea intézményvezető-helyettes.

Az Oázis munkatársai kidolgozták és 2020. augusztus 31-én a JTMR Ügyvezetőjével, Alakszainé dr. Oláh Annamáriával kiegészítették és letisztázták az infekciókontrollra vonatkozó általános intézkedéseket.

Az Oázisban személyes lelkigondozást végző önkéntes munkatársak 2020. szeptember 2-án az első Team alkalmon megkapják az infekciókontroll képzést, beleértve a kézhigiénére és az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó gyakorlati oktatást. Az oktatás során jelenléti ív készül. Azon munkatársak számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni a Team alkalmon 2020. szeptember 7-én 15:00 órakor zoomban lesz a felkészítés.

A 2020. szeptember 1-jei önkéntes szerződésfordulóval rendelkező önkéntes munkatársak szerződése már magában foglalja az alábbi mondatot: Vállalja továbbá a mindenkori járványügyi előírások és a fogadószervezet szabályainak maradéktalan betartatását és betartását.

Ezt a kötelezettségvállalást az Oázissal együttműködő partnerek (családterapeuta, csoportvezetők stb.) szerződése is rögzíti.

A dolgozók, önkéntes munkatársak és együttműködő partnerek haladéktalanul írásban kötelesek jelenteni a járványokkal összefüggő feladatokért kijelölt személynek, amennyiben 2020. szeptember 1. után

  1. külföldre utaznak (utazás célországának és visszaérkezés várható idejének megjelölésével)
  2. COVID-19 gyanús vagy megerősített fertőző személlyel történő érintkezésüket.

Az intézmény vezetőjének joga ezen esetekben az intézménybe történő belépés megtiltása az önköltséges negatív PCR teszt elkészítéséig ill. a szükséges megelőző intézkedések megtétele (házi karantén).

Fekvőbeteg intézménybe történő távozást az érintett dolgozónak be kell jelenteni a kijelölt személy részére. A fekvőbeteg intézményből történő visszatérés esetén az intézmény területére történő újra belépés kritériuma a negatív PCR teszt megléte, melyet a kijelölt személynek dokumentálnia kell. Amennyiben PCR vizsgálat nem történt a visszavétel előtt, akkor 14 napig izolációs elhelyezés (otthoni házikarantén) szükséges.

  1. Megelőző intézkedések, melyek betartatása és betartása valamennyi az Oázis tereit használó szakemberre érvényes:

Az épületekbe kizárólag egészséges, COVID-19 megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. A tüneteket mutató klienseket az intézmények zárt területére beengedni tilos!

Az Oázis már a teljes karantén feloldása után beszerezte az érintésmentes kézfertőtlenítőt és tájékoztatta a Klienseket arról, hogy a segítő beszélgetésre maszkban érkezzenek. A kézfogást egyelőre kerüljük. A bejáratnál és valamennyi beszélgető szoba ajtaján kihelyeztük a tájékoztatót.

2020. szeptember 1-jétől a napi lázmérés és kérdőíves kockázati felmérés kitöltés, továbbá a kliensekkel való bármiféle kapcsolat során a maszkviselés a munkatársak és az önkéntes munkatársak és egyéb szakemberek számára IS KÖTELEZŐ. Kérünk minden munkatársat és szakembert, aki az Oázisban beszélget, hogy az Oázisba lépve kivétel nélkül használják az érintésmentes kézfertőtlenítőt, ami közvetlenül az Oázisba lépve található.

A megváltozott működésről a minket felkeresőket már a honlapunkon és előzetes levelezésekben értesítjük. Az Oázis terébe nyíló ajtót 2020. szeptember 1-jétől csak nyitva tartási időben tartjuk nyitva, így az Oázis tereit a megfertőződés kockázatának csökkentése érdekében csak nyitva tartási időben lehet igénybe venni a fenti szabályozás maradéktalan betartatásával és betartásával.

A beszélgetőszobákban a megfelelő távolságtartás biztosított és rendszeres a szellőztetés, a beszélgetések után a székeket a beszélgetést kísérő minden egyes beszélgetés után fertőtleníti.

Az általános fertőtlenítés napi rendszerességű, különös tekintettel (kilincsek, kapcsolók, karfák), a törölközőket is rendszeresen cseréljük. Nagytakarítás: hetente. A nagytakarítást követően annak intézményvezető általi dokumentált visszaellenőrzése indokolt.

A Klienseket az ajtóban fogadjuk, a legfontosabb tisztázó kérdés(ek) után: koronavírus-fertőzött-e tájékoztatjuk arról, hogy egy rövid nyilatkozat, lázmérés, kézfertőtlenítés után tudunk leülni beszélgetni.

Ez a gyakorlatban így valósul meg:

  • üres nyilatkozattal, tollal és érintésmentes lázmérővel megyünk ki a kapuhoz, MASZKBAN
  • a kapuban kiderítjük, a Kliens nem koronavírus-fertőzött-e: ha igen, akkor (is) elkérjük a nevét és telefonszámát, ugyanakkor abban a pillanatban elküldjük!
  • ha kiderült, hogy nem koronavírusos, akkor tájékoztatjuk a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező eljárásról és a nyilatkozat önkéntes vállalásáról, majd a nyilatkozatot MI MAGUNK TÖLTJÜK KI ÉS A LÁZMÉRÉS EREDMÉNYÉT IS RÖGZÍTJÜK
  • ekkor beinvitáljuk a Klienst és a kézfertőtlenítés után leültetjük, majd a székben nyugodtan átolvashatja, kitöltheti az adatait és aláírja a Nyilatkozatot

 

Kovács Éva

intézményvezető

Mellékelten letölthető az Oázis Covid-19 kérdőíve.

Document